Науково-педагогічне стажування викладачів Івано-Франківського національного медичного університету

На кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика з 1.09.20р по 13.11.2020р успішно пройшло планове науково-педагогічне стажування на тему «Професійна компетентність в умовах інноваційності освітнього процесу» викладачів Івано-Франківського національного медичного університету (А.П. Юрцева -професор кафедри педіатрії, О.Д. Фофанов – завідувач кафедри дитячої хірургії; Л.М. Заяць  – завідувач кафедри патологічної фізіології, З.М. Ящишин – доцент кафедри патологічної фізіології, М.М.  Дроняк  – доцент кафедри хірургії,І.В. Дмитришин –   доцент кафедри внутрішньої медицини В.О. Фофанов  – асистент кафедри дитячих хвороб ПО, І.М. Дідух  – асистент кафедри дитячої хірургії). Впродовж стажування наші колеги прослухали онлайн-заняття викладачів кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика – їх наукових керівників: завідувача кафедри, д.п.н., професора Т.К.Завгородньої, д.п.н., професора І.В. Стражнікової, д.п.н., професора В.В. Стинської, к.п.н., доцента Л.М. Прокопів).

Колеги з медичного університету провели вебінари інноваційних занять у контексті проблематики стажування, спільно взяли участь у науково-методичній конференції з міжнародною участю  «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»(18.09.2020 р.).

13.11.2020 р.  на засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Б. Ступарика було заслухано та схвалено звіти викладачів. Праця була плідною, цікавою…