Серія вебінарів Clarivate

12 січня 2023 Тема: Профіль установи у Web of Science: створення, корегування, функції, можливості. Тези:Профіль установи – це поєднана колекція назв які зустрічаються в публікаціях співробітників установи що проіндексовані у Web of Science Core Collection. Як створити, відкорегувати, внести зміни, хто Читати далі