Проєкт ERASMUS+

ПРОЕКТ ERASMUS + «УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ (ITE-VET)»

№ 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: ITE-VET

Спільний проект

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проєкту: 14 жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання

Отримувач гранту: УніверситетКонстанц, Німеччина

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина
  • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія
  • Університет Валенсії, Іспанія
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна
  • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна
  • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна
  • Інститут професійних кваліфікацій, Україна

Мета та завдання проєкту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проєкту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС – учасниками проекту особливостейрозробленнянавчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Напрями діяльності за проєктом:

 • Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної освіти та з’ясування їхніх потреб.
 • Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти.
 • Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини).
 • Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання.
 • Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів.
 • Координація та організація впровадження проекту.
 • Менеджмент та підтвердження якості.

 Очікувані результати:

  I.  Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти та з’ясовано їхні потреби.

 II.  Запроваджено педагогічний досвідкраїн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти.

 III. Переглянутопрограми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину).

IV. Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання.

V.  Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати.

VI. Скоординовано та організовано впровадження проекту.

VII. Здійснено менеджмент та підтвердження якості.

 Координатор проєкту від України:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Eplus-Presentation-TD

Lerntransfer_Ukr

School Internship Vienna_Ukr

Tension Field of Theory and Practical Training_Ukr

KIEW-PRESENTATION-2017-NEW-short

Administrative and financial issues

26-28 вересня 2018 р. у Києві відбулася заключна робоча зустріч учасників проекту Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education (ITE‐VET) 574124‐EPP‐1‐2016‐1‐DE‐EPPKA2‐CBHE‐JP.
Наш університет представляли – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика І.В.Стражнікова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика І.В.Єгорова, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу економічного факультету, доктор економічних наук, професор О.В.Ткач, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і маркетингу С.М.Мацола, кандидат економічних наук, доцент М.М.Мацола.
Цілями зустрічі було визначено: оцінка успішності впровадження оновлених навчальних планів, обговорення координаційних проблем і визначення наступних кроків, використання результатів у професійних закладах, підведення підсумків проекту.
Учасники проекту ERASMUS+ зустрілися з представниками Міністерства освіти і науки України, Центру звʼязків з роботодавцями, національної команди експертів з реформування вищої освіти HERE team. Відвідали Ірпінський державний коледж економіки та права, Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України, де ознайомилися з організацією навчально-виховного процесу, науковою роботою педагогічних та студентських колективів.
Представники українських закладів вищої освіти презентували свої досягнення, проаналізовані закордонними партнерами, отримано рекомендації щодо подальшого впровадження результатів проекту.

12-13 червня 2018 р. у рамках проекту ERASMUS+ «Improving teacher education for applied learning in the field of vocational education» 574124-ЕРР-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP на базі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся 6-й семінар для викладачів. Від нашого університету участь у роботі семінару прийняли – доцент Інга Єгорова, професор Інна Стражнікова (педагогічний факультет), доценти Соломія Мацола, Михайло Мацола, Галина Михайлів, професор Михайло Романюк (економічний факультет).
Цілі зустрічі: ознайомлення з інноваціями сучасної дидактики вищої школи (трансферно-орієнтоване навчання, сприяння рефлексивному мисленню), ознайомлення зі спеціальною професійної освітою (передовий досвід Швейцарії, роль професійної освіти для людей з особливими потребами, перехід людей з особливими потребами на ринок праці), вивчення досвіду організації студентської консультативної служби як одного із завдань університету.
З привітальним словом виступив декан педагогічного факультету Д.Д.Герцюк. Під час роботи семінару піднімалися питання розвʼязання проблем використання студентами теоретичних знань на практиці у Німеччині, Іспанії та Україні. Зокрема, Ліан Платц (університет м. Констанц) наголосила на роботі студентського літнього інформаційного табору при університеті, за підсумками діяльності якого студенти (як після проходження практики) розробляють портфоліо з власними досягненнями та прогалинами, що відображається у цифровому форматі на відповідних сайтах університету.
Розвіта Бурхарт поділилась досвідом роботи студентської консультативної служби в університеті Констанц. Основна мета служби – інформувати й підтримувати студентів на всіх етапах навчання. Служба має певні відділи: центральний відділ консультацій з іспитів (розробка вимог та білетів до іспитів, розклад, психологічна підтримка студентів перед іспитами тощо), відділ гендерної рівності, підтримки сімʼї та різноманітності (робота зі студентами з обмеженими можливостями), відділ запису – допомога студентам у написання наукових робіт (рефератів, статей, дипломних проектів та ін.), центр карʼєри – профорієнтація (написання резюме, проходження співбесіди при працевлаштуванні, пошук роботи), відділ соціального консультування.
Фернандо Маруенда (Валенсія, Іспанія) висвітлив питання отримання освіти особами з обмеженими можливостями, зокрема відбувається адаптація навчального року, існують альтернативні види контролю, спеціальні правила відвідування занять, відбуваються зміни організації навчального часу і працює спеціальний супроводжуючий персонал. Кожен день роботи семінару був надзвичайно інформативним, насичений атмосферою співробітництва та позитивними емоціями. Підсумком плідної роботи усіх учасників стало вручення сертифікатів про проходження навчальних студій.

02-03 березня 2017 р. в Університеті Валенсії (Іспанія) відбувся воркшоп щодо реалізації проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання(ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У семінарі взяли участь представники консорціуму у складі:

 • ·Університету Констанц (Німеччина);
 • ·Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія);
 • ·Університету Валенсії (Іспанія);
 • ·Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна);
 • ·Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна);
 • ·Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);
 • ·Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ (Україна);
 • ·Інституту професійних кваліфікацій (Україна).

Від Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника взяли участь: проф. Ткач О.В., завідувач кафедри менеджменту і маркетингу; проф. Стражнікова І.В., професор кафедри педагогіки ім. Б.Ступарика та доцент кафедри менеджменту і маркетингу Мацола С.М. Відкрив зустріч професор Томас Дайсінгер, Університет Констанц.

З презентацією про систему професійної освіти Іспанії виступив Фернандо Маруенда (Fernando Marhuenda), професор Університету Валенсії.

Досвід підготовки викладачів професійної освіти в Іспанії презентував Хуан Апарісі (Joan Aparisi), професор Університету Валенсії.

Учасники консорціуму від України презентували свої проекти навчальних планів підготовки викладачів професійного навчання, напрями посилення практичної складової навчання та імплементації досвіду партнерів ЄС щодо підготовки викладачів.

Учасники консорціуму відвідали професійні школи CIFP Misericordiaта CNRFP Paterna, де адміністрація та викладачі закладів розповіли про особливості навчального процесу та інноваційні методи навчання, поділилися досвідом підготовки фахівців та організації педагогічної практики студентів – магістрів.

16-18 травня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся семінар щодо реалізації проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У семінарі взяли участь представники консорціуму у складі:

·     Університету Констанц (Німеччина);

·     Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія);

·     Університету Валенсії (Іспанія);

·     Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна);

·     Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна);

·     Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

·     Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ (Україна);

·     Інституту професійних кваліфікацій (Україна).

Від ПНУ імені В.Стефаника взяли участь: проф. Ткач О.В., завідувач кафедри менеджменту і маркетингу; проф. Стражнікова І.В., професор кафедри педагогіки ім. Б.Ступарика та доцент кафедри менеджменту і маркетингу Мацола С.М. Відкрив зустріч професор Томас Дайсінгер, Університет Констанц.

Цілі та план роботи семінару окреслив координатор проекту Томас Дайсінгер, професор Університету Констанц.

Учасники консорціуму від України презентували проміжні результати роботи, зокрема проекти нових практико-орієнтованих навчальних планів підготовки викладачів професійного навчання.

Інноваційні шляхи підготовки кваліфікованих професійних кадрів, зокрема започаткування проекту «Кадрова біржа бізнес-спільноти Львівщини», презентував голова Регіональної ради підприємців Львівщини Ростислав Сорока.

Проблеми і значущість підготовки фахівців із супроводу осіб з особливими потребами на робочому місці окреслила завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Катерина Островська.

17 травня учасники проекту відвідали експериментальний майданчик – «Центр професійної зайнятості та реабілітації осіб з інвалідністю», що функціонує на базі товариства «Родина Кольпінга у Львові».

Учасники проекту мали змогу ознайомитися із навчально-виробничою діяльністю Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного бізнесу.

Проблеми та перспективи підготовки, перепідготовки та працевлаштування фахівців обговорювалися також під час візиту до Львівського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України.

Завершальним етапом конференції став моніторинг діяльності учасників проекту, проведений 18 травня Національним Еразмус+ Офісом в Україні. Представники організації заслухали звіти команд-учасників проекту та висловили позитивні враження про виконану роботу, відзначили високий рівень мотивації учасників проекту, згуртованості, сильний командний дух і уміння плідно співпрацювати.

10-12 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся семінар для викладачів в рамках проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» №574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, в роботі якого прийняли участь викладачі кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика – Тетяна Завгородня, Інна Стражнікова, Інга Єгорова. Досвідом підготовки викладачів для роботи у професійних закладах освіти поділилися колеги з Німеччини, Австрії, Іспанії. Піднімалися питання щодо впровадження дуальної системи освіти. Обговорювалися культурні, національні та освітні традиції країн-учасників проекту, які безпосередньо впливають на етапи й стадії системи підготовки педагогів професійної освіти. Всім учасникам семінару було вручено сертифікати

У семінарі взяли участь представники консорціуму у складі:

·     Університету Констанц (Німеччина);

·     Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія);

·     Університету Валенсії (Іспанія);

·     Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна);

·     Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна);

·     Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

·     Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ (Україна).

Координатор проекту, професор Університету Констанц Томас Дайсінгер відкрив роботу семінару, окресливши його цілі та план роботи, і зробив доповідь на тему «Підготовка викладачів професійної освіти в Німеччині», в якій  охарактеризував німецьку освіту та систему підготовки викладачів для професійної освіти.

Професор Т. Дайсінгер акцентував увагу на особливостях поширеної у Німеччині дуальної системи. Ключовим завданням цієї системи є підготовка затребуваних у країні фахівців. Т. Дайсінгер відмітив, що спектр послуг у сфері професійної освіти Німеччини є широким і гетерогенним та охоплює п’ять типів професійних шкіл, які функціонують відповідно до законодавства і враховують регіональні потреби.

Продовжуючи характеристику професійної освіти в Німеччині, з доповіддю «Методика викладання в економічній освіті та її практична зорієнтованість» виступила представниця Університету Констанц Віра Браун. Нею було окреслено значущість фахової дидактики як складника професійної підготовки викладачів. У доповіді було сфокусовано увагу на розвитку професійно-діяльнісної компетентності майбутніх педагогів щодо застосування практико-орієнтованих методів, зокрема проектного навчання, ділових і рольових ігор, моделювання, тематичних досліджень.

З доповіддю «Підготовка викладача в галузі економічної та бізнес-освіти в Німеччині: розвиток професійних знань в дидактиці бізнесу та економіки» виступив Йоахім Дітріх з Університету Констанц. Він розкрив специфіку підготовки викладачів для системи економічної освіти Німеччини. Йоахім Дітріх наголосив на важливості застосування концентричного підходу до викладання економічної педагогіки. В Німеччині діє особливий механізм допуску фахівців до викладацької діяльності. Отримання диплому магістра не дозволяє викладати в університетах і професійних школах. Магістри, що відчули поклик до викладацької діяльності, мають пройти навчання на спеціальних семінарах, метою яких є підготовка до реалізації повного спектру педагогічних функцій. Тривають семінари 18 місяців і повністю присвячені викладацькій діяльності.ки організації заслухали звіти команд-учасників проекту та висловили позитивні враження про виконану роботу, відзначили високий рівень мотивації учасників проекту, згуртованості, сильний командний дух і уміння плідно співпрацювати.

6-10 листопада 2017 р. на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ) відбувся 3-й тренінг-семінар для викладачів на тему «Педагогіка у вищій освіті» у рамках міжнародного проекту Erasmus+«Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» №574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У семінарі взяли участь представники консорціуму у складі:

·          Університету Констанц (Німеччина);

·          Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія);

·          Університету Валенсії (Іспанія);

·          Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна);

·          Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна);

·          Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

·          Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ (Україна).

Доповідачами семінару виступили:

·               професор Ріхард Фортмюллер;

·               професор Фернандо Маруенда-Флуікса;

·               магістри Нора Чеховські та Марія Форабергер.

На семінарі обговорювалися такі теми:

·              Система професійної освіти в Австрії.

·              Система професійної освіти в Іспанії.

·              Навчання викладачів з професійної освіти.

·              Навчання дидактиці.

·              Викладання загальних психолого-педагогічних дисциплін.

·              Компетентнісні та освітні  стандарти.

·              Академічна свобода в дослідженнях та викладанні.

Більшість тем було розглянуто крізь призму аналізу конкретних навчальних планів і програм, а також організації навчання у контексті підготовки фахівців з економічної педагогіки.

Особливу увагу проф. Р. Фортмюллер приділив важливості підготовки фахівців з економічної педагогіки саме в економічному виші з огляду на подвійний характер їхньої спеціалізації. Йдеться не тільки про можливість викладання ними економічних дисциплін, організацію внутрішньо-організаційного навчання персоналу, а й широкої популяризації економічних знань.

Протягом всього семінару велася плідна дискусія та обмін досвідом між українськими й іноземними колегами. Учасники отримали нове бачення перспектив розвитку педагогічних і психологічних напрямів освіти в економічному виші та намітили нові шляхи подальшої співпраці з іноземними та вітчизняними партнерами.

20.11–03.12.2017 р. студенти економічного та педагогічного факультетів взяли участь у семінарах в Університеті Валенсії (Іспанія) в межах проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» (ITE-VET).

Студенти відвідували лекції, практичні заняття та консультації разом зі студентами Університету Валенсії. Студенти працювали в групах над проектами, присвяченими соціальним інститутам світу, вивчали, яким має бути сучасний педагог та соціальний працівник. Після лекцій студенти спілкувались з викладачами та студентами університету, вивчали культуру та традиції валенсійців.

:0cm; text-align:justify;background:white’>Студенти відвідали лекційні та практичні заняття в університеті, а також  професійні школи. Учасники мали змогу вивчити особливості німецької системи освіти, зокрема підготовки викладачів професійної освіти та навчання, поспілкуватися та обмінятися досвідом зі студентами і викладачами Університету Констанц.

Найбільше враження на студентів справили сприятливі умови для навчання – наявність науково-дослідних лабораторій із сучасним обладнанням, величезної бібліотеки, оснащеної комп’ютерами та ноутбуками, яка працює в режимі 24/7 (в якій навіть можна відпочити). У стінах університету панує сприятлива та творча атмосфера, викладачі завжди готові прийти на допомогу.

5-6 грудня 2017 року у Віденському університеті економіки і бізнесу (Австрія) відбувся семінар щодо реалізації проекту Erasmus+ «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

У семінарі взяли участь представники консорціуму у складі:

·           Університету Констанц (Німеччина);

·           Віденського університету економіки і бізнесу (Австрія);

·           Університету Валенсії (Іспанія);

·           Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Україна);

·           Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Україна);

·           Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

·           Інституту професійно-технічної освіти НАПНУ (Україна);

·           Інституту професійних кваліфікацій (Україна).

Від Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника взяли участь: проф. Ткач О.В., завідувач кафедри менеджменту і маркетингу; проф. Стражнікова І.В., професор кафедри педагогіки ім.Б.Ступарика та доцент кафедри менеджменту і маркетингу Мацола С.М.

З вітальним словом виступили координатор проекту Томас Дайсінгер, професор Університету Констанц та РіхардФортмюллер, професор Віденського університету економіки і бізнесу.

Учасники консорціуму, зокрема Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Львівський національний університет імені Івана Франка, презентували нові практико-орієнтовані навчальні плани підготовки викладачів професійної освіти і навчання. Учасники – партнери з країн ЄС, а також Інститут професійно-технічної освіти НАПНУ та Інститут професійних кваліфікацій виступили з результатами експертизи навчальних планів.

Учасники консорціуму обговорили питання організації виробничої та педагогічної практики студентів, посилення педагогічної та дидактичної складових підготовки викладачів професійної освіти та навчання, напрями підвищення якості професійної світи через удосконалення підготовки викладачів.

Учасники проекту відвідали професійну школу з підготовки фахівців інженерних та ІТ спеціальностей.